Innovaties in het strafrecht: wat is de rol van de rechter?

15 januari 2020

HIIL verzorgt in samenwerking met de NVvR binnenkort nog twee gesprekssessies over innovaties in het strafrecht. Tijdens de komende sessie willen we concretiseren welke doel strafrechtelijke interventies eigenlijk hebben en hoe wordt gemeten of die doelen worden bereikt.

Tijdens een eerdere sessie inventariseerde een aantal deelnemers afkomstig uit de zittende en staande magistratuur, de advocatuur en de wetenschap, welke innovaties binnen de strafrechtsketen plaatsvinden. Daarbij ging het met name over de werkwijze ZSM. Tijdens de tweede sessie willen we concretiseren welke doel strafrechtelijke interventies eigenlijk hebben en hoe wordt gemeten of die doelen worden bereikt. Nadruk wordt gelegd op meer alledaagse strafrechtelijke interventies.

Vragen die aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld: Is de manier waarop op dit moment wordt ingegrepen aan de ZSM tafel en/of bij de politierechter effectief? Wat is maatschappelijke effectieve strafrechtspraak en welke mogelijkheden zijn er om te meten of interventies ook echt succesvol zijn? Welke rol heeft de officier dan wel de rechter als het gaat om het bijdragen aan strafrechtelijke innovaties? Verdient de rechter een stoel aan de ZSM tafel? Leden van de NVvR (officieren en rechters) worden uitdrukkelijk uitgenodigd aan de gesprekken deel te nemen.

De sessies vinden plaats op donderdag 23 januari en op maandag 2 maart, beide keren van 16 uur tot 18.30 uur.

Interesse?
Meer informatie kunt u ontvangen via Miek Smilde. Wilt u zich direct opgeven? Dat kan dan bij het HiiL

 

 

Scroll naar boven