Innovatie in het strafrecht

30 oktober 2019

De NVvR organiseert in samenwerking met HIIL de komende maanden drie sessies over innovaties in het strafrecht. Tijdens deze sessies onderzoeken we of de strafrechtspleging wel de doelen haalt die het beoogt en bekijken we of er alternatieven zijn die recht doen aan slachtoffers, daders en samenleving. De eerste sessie is op 11 november aanstaande.

In het bijzonder gaat het over de ZSM methode die het OM een aantal jaren geleden introduceerde. Tijdens een eerste sessie willen we bespreken of ZSM de ambities waarmaakt, welke ervaringen officieren van justitie en ketenpartners tot nu toe hebben opgedaan, wat er goed gaat in de ketenbenadering en wat beter kan. Leden van het OM worden uitdrukkelijk uitgenodigd mee te praten over de nodige innovaties in de strafrechtspleging. De NVvR zal aan het eind van de serie gesprekken een position paper presenteren over de uitkomsten. Eerder publiceerde de NVvR en dergelijk paper over de buurtrechtspraak.
 

De sessies over innovaties in het strafrecht vinden plaats op het bureau van HIIL in Den Haag op maandag 11 november, 16 december en 20 januari. Aanvangstijd op 11 november is 15.00 uur. Meld u aan bij tim.verheij@hiil.org of m.smilde@rechtspraak.nl

 

 

 

Scroll naar boven