Informatievoorziening over uw pensioen

20 mei 2021

De pensioenen staan momenteel weer volop in de belangstelling, mede vanwege de op handen zijnde Wet toekomst pensioenen. De NVvR volgt deze ontwikkelingen op de voet. Als vakbond is de NVvR aangesloten bij de CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen). Deze is vertegenwoordigd in het bovensectoraal overleg van de centrales van vakverenigingen (FNV, CNV en VCP) met de centrale overheid. Met name de regeling van pensioenen krijgt op dit niveau haar beslag. Hoe blijft u op de hoogte?

Via de beleidsadviescommissie van de CMHF brengt de NVvR haar standpunten vooraf naar voren. Van de ontwikkelingen houden wij u uiteraard onder andere via deze nieuwsbrief op de hoogte. Daarnaast is het ook mogelijk de visie van de CMHF te volgen via eigen berichtgeving van de CMHF. Bent u hierin geïnteresseerd, dan is aanmelden is hier mogelijk.

Lees hier de PensioenPost Special van de CMHF.

Scroll naar boven