Inbreng NVvR voor Tweede Kamerdebat over Fokkens en toezicht OM

18 december 2019

Morgenmiddag spreekt de Tweede Kamer in haar laatste Algemeen Overleg van 2019 over het rapport van de Commissie-Fokkens en het opgestelde Plan van aanpak door het College van procureurs-generaal. Ook komt daarbij een motie aan bod over het mogelijk inzetten van de Inspectie Justitie & Veiligheid voor extra toezicht waar het gaat om de taakuitoefening van het OM. De NVvR heeft vandaag per mail de leden van de Tweede Kamer ge├»nformeerd over haar gedachten bij beide onderwerpen.

In de mail herhaalt de NVvR haar standpunten inzake de commissie-Fokkens en het Plan van aanpak en geeft zij een waarschuwing af over de voorgestelde vorm van toezicht. De mail is hier in zijn geheel te lezen.

Scroll naar boven