Inbreng NVvR voor debat Staat van de Rechtsstaat

17 januari 2023

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) roept op om de grote problemen aan te pakken die worden veroorzaakt door de structurele onderbezetting in de rechtspraak. Volgens de NVvR zijn rechters, officieren van justitie en hun collega’s niet langer in staat om de gaten te dichten die door de onderbezetting worden veroorzaakt. Dit heeft gevolgen voor de handhaving van het recht, de rechtszoekenden en slachtoffers, maar ook voor de rechters en officieren zelf. Met deze boodschap heeft de NVvR de Tweede Kamer opgeroepen om tijdens het debat over de Staat van de Rechtsstaat op 19 januari aanstaande ook aandacht te besteden aan de staat van de rechtspraak.

Lees hier de volledige oproep.

De NVvR erkent dat er een discussie nodig is over hoe de rechtspraak georganiseerd moet worden, maar benadrukt dat dit niet mag leiden tot een verwaarlozing van wezenlijke investeringen in het welzijn van de huidige en toekomstige generaties magistraten. De rechtspraak en het Openbaar Ministerie zetten alles op alles om voldoende rechters en officieren van justitie op te leiden, maar dit vergt een lange adem. Momenteel mist de rechtspraak 800 full-time rechters en bij het OM zal dat verhoudingsgewijs niet minder zijn. Dit aantal zal in de toekomst waarschijnlijk groter worden door pensioneringen. Om de werkdruk in de korte termijn te verlichten, worden er initiatieven genomen zoals het aantrekken van meer ondersteuning en het mogelijk maken van inzet van 70+ rechters.

De NVvR vraagt dringend om urgentie te geven aan de problemen in de rechtspraak en te investeren in het welzijn van de huidige en toekomstige magistraten. Alleen op deze manier kan de rechtspraak weer in staat zijn om eerlijk en efficiënt recht te spreken. Hierbij heeft de NVvR al concrete voorstellen bij de minister ingediend, bij de onderhandelingen over een nieuwe cao, maar hierop is door de werkgever negatief geantwoord zonder alternatieven aan te dragen.

Het debat over de Staat van de Rechtsstaat wordt weliswaar niet gevoerd met de minister voor Rechtsbescherming, maar dit perspectief mag tijdens deze belangrijke besprekingen niet ontbreken.

Scroll naar boven