Inbreng NVvR bij werkgroepen bestuursbenoemingen inzake transparantie en profielschets

9 juni 2020

De afgelopen week heeft de NVvR aan de Raad voor de rechtspraak haar standpunt kenbaar gemaakt met betrekking tot de werkgroepen die zich bezig hebben gehouden met de transparantie van het proces tot bestuursbenoemingen en met het opstellen van een profielschets. Naast de opmerkingen over deze twee onderdelen, heeft de NVvR opnieuw benadrukt dat de Europese normen voor benoeming van bestuurders van gerechten en rechters (“elected by their peers”) hiermee niet worden gerealiseerd. De recente ontwikkelingen in Polen illustreren de kwetsbaarheid van een systeem waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de benoeming van rechterlijke bestuurders niet bij rechters ligt.

Leidend bij de inbreng van de NVvR is de versterking van de band tussen bestuurden en bestuurders, waardoor de afstand afneemt en het vertrouwen toeneemt. Meer duidelijkheid over de procedure in het algemeen en informatieverstrekking over de stappen die in de procedure ter vervulling van een bestuursvacature worden gezet, kan hier zeker aan bijdragen. Hetzelfde geldt voor het organiseren van een breder draagvlak voor de profielschets.

Lees hier de brief die de NVvR aan de Raad heeft gezonden.

Scroll naar boven