IKB versus PAS: hoe heeft de rechterlijke macht gekozen?

8 februari 2024

In lijn met de recente cao-afspraken werd rechters en officieren van justitie, van 45 jaar en ouder, de mogelijkheid geboden om een keuze te maken tussen de bestaande PAS-regeling en het nieuw ingevoerde Individueel Keuzebudget (IKB) voor verlofsparen. Deze keuzemogelijkheid vloeit voort uit een specifiek voor deze groep afgesproken overgangsregeling.

Van de 2682 magistraten in de doelgroep heeft 41% een keuze gemaakt vóór de vastgestelde deadline op 1 januari 2024. Uit deze groep koos een meerderheid van 667 magistraten voor deelname aan de PAS-regeling. Daarentegen kozen 426 magistraten voor het IKB. De overige 1589 magistraten, die geen keuze hebben gemaakt, worden standaard toegewezen aan het IKB, tenzij zij al deelnamen aan de PAS-regeling.

Scroll naar boven