IAJ – Tel Aviv: prijs voor onafhankelijke rechters in Polen, Guatemala en Turkije

29 september 2022

Van 18 tot 24 september vond in Tel Aviv de jaarlijkse bijeenkomst van de International Association of Judges (IAJ) plaats. Namens de NVvR waren Marc Fierstra, voorzitter van de vereniging, en Tijn van Osch, voorzitter van de commissie internationaal, aanwezig. 71 landen namen deel aan de vergadering. Onderwerp van gesprek was onder andere de vordering die de IAJ samen met enkele andere organisaties heeft ingediend bij het Europese Hof van Justitie tegen het besluit van de Europese Commissie om alsnog zogeheten coronagelden aan Polen uit te keren.

Dat rechterlijke onafhankelijkheid geen vanzelfsprekendheid is, mag geen nieuws heten. Ook in Europa staat de democratische rechtsstaat in verschillende landen onder druk. Zo vroeg de vertegenwoordiger uit Slowakije aandacht voor de dreigende systeemwijzigingen in het land. Het aantal gerechten wordt teruggebracht en de president kan rechters overplaatsen.

Zuid-Amerika

Buiten Europa is de situatie vaak nog schrijnender. In El Salvador werden vijf rechters ontslagen wegens beslissingen inzake COVID-19 (de president van het land zei zelfs ‘they should be shot’). Twee officieren van justitie vonden dit jaar in Zuid-Amerika de dood. In Guatemala werd een bom op het huis van een rechter gegooid, nadat zij een vonnis had gewezen dat de regering onwelgevallig was. De bom miste doel, de rechter in kwestie heeft inmiddels asiel gekregen in de Verenigde Staten.

Prijs

Om bedreigde rechters die opkomen voor rechterlijke onafhankelijkheid te eren, heeft de IAJ dit jaar een prijs ingesteld. Een van de prijswinnaars is Murat Arslan, de al jaren in de gevangenis verblijvende voorzitter van de Turkse rechtersvereniging Yarsav. Namens zijn vader sprak zijn zoon in een videoboodschap een dankwoord uit. Andere rechters die werden geëerd waren de voorzitter van de Poolse rechtersvereniging Krystian Markiewicz en de inmiddels gevluchte Guatemalteekse rechter Erika Aifan. 

Meer informatie op de website van de IAJ.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven