Hoe willen wij eigenlijk bestuurd worden? Praat nu mee!

17 mei 2018

De NVvR organiseert binnenkort een werkconferentie voor de ZM over de vraag: hoe willen wij, als rechters en raadsheren, eigenlijk bestuurd worden? Vooral waar het gaat over gerechtsoverstijgende issues (die weliswaar lokale gevolgen kunnen hebben) blijkt de huidige bestuurlijke inrichting voor veel onduidelijkheid te zorgen. Het onderwerp wordt overal volop besproken: in rapporten over KEI, op interne fora en in Tweede Kamerdebatten. De NVvR wil graag haar verantwoordelijkheid nemen in deze discussie. Immers, de besturing van onze rechtspraak gaat óns allemaal aan en is niet alleen van de bestuurders die op dit moment deze grote verantwoordelijkheid op zich hebben genomen. 

Vrijwel alle betrokkenen lijken ontevreden over de wijze waarop deze besturing op dit moment geregeld is. De huidige bestuurders discussiëren over de vraag wie wanneer “doorzettingsmacht” moet hebben: de Raad of de Presidenten? De eerste geluiden van de werkvloer tonen aan dat wordt gevreesd voor te véél doorzettingsmacht bij één van deze beide partijen. 

Er moet daarom goed doorgesproken worden over de verschillende vraagstukken rondom dit onderwerp. Welke verantwoordelijkheden zijn nou belegd bij de Raad voor de rechtspraak en welke bij de presidenten? Hoe verhouden zich deze verantwoordelijkheden tot de bestuurslagen die zich daaronder bevinden, met name in gerechten die geen platte organisatiestructuur kennen? Wat gebeurt er bij verschillen van inzicht? Waar voldoet de huidige structuur of werkwijze en waar moet die verbeterd worden. En, feitelijk het belangrijkste vraagstuk, hoe zorgen we ervoor dat onze bestuursinrichting dienstbaar is aan ons gezamenlijke doel: overal in Nederland kwalitatief hoogwaardige rechtspraak bieden?

Nu is het moment 
De NVvR roept haar leden op om hierover mee te praten. Nú is het moment om invloed uit te oefenen op een vraagstuk dat (zeker naar aanleiding van de grote problemen in de aansturing rondom KEI) de komende tijd de agenda gaat bepalen voor de bestuurders in de rechtspraak, het departement en de politiek. De NVvR wil de mening van haar leden nu alvast meegeven aan deze betrokkenen. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat het over de juiste onderwerpen en problemen kan gaan. Het doel van de werkconferentie is daarom het formuleren van de juiste probleemanalyse en het aandragen van oplossingsrichtingen. 

Praat mee
Praat ook mee over dit onderwerp! Stuur vóór 22 mei aanstaande een e-mail aan het verenigingsbureau, via Nelleke Borger: nelleke.borger@rechtspraak.nl. Na die datum wordt via een datumprikker gezocht naar een geschikt moment om bijeen te komen. 

Scroll naar boven