Help de NVvR: lidmaatschap voor collega’s in opleiding

16 juli 2021

Tijdens de corona-pandemie blijkt het lastiger magistraten in opleiding te bereiken. Voor de pandemie verwelkomde de NVvR nieuwe lichtingen (assistent) officieren van justitie en rechters in opleiding met eigen bijeenkomst, zoals een rondleiding in de Haagse Gevangenpoort. De coronacrisis was hiervoor een streep door de rekening. Daarom een oproep aan alle leden om jonge assistent officieren, rechters en officieren in opleiding uit te nodigen voor het lidmaatschap van de NVvR. Dit is het eerste half jaar kosteloos.

Hoewel fysiek onderwijs nog steeds niet mogelijk is, worden op dit moment grote groepen officieren van justitie en assistent officieren van justitie (online) opgeleid. Ook een nieuwe lichting rechters in opleiding staat na de zomer in de startblokken. We mogelijk gelukkig onze boodschap digitaal meegeven, maar dat is natuurlijk minder persoonlijk dan we zouden willen. Het helpt als een collega hen wijst op (de voordelen van) het NVvR-lidmaatschap.

Het eerste halfjaar kunnen zij gratis kennismaken met onze vereniging. Kijk voor meer informatie: https://www.nvvr.org/lidmaatschap/kennismaken.

Ze kunnen ook altijd bellen of mailen naar Miek Smilde.

De NVvR doet ertoe; ook voor aankomende generaties magistraten.

Scroll naar boven