Heika Frankena benoemd tot bestuurslid, Ard Schoep nieuwe vice-voorzitter NVvR

15 april 2021

De ledenraad heeft tijdens de vergadering op 12 april ingestemd met twee voordrachten in het NVvR-bestuur: Heika Frankena (senior raadsheer, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) is benoemd tot bestuurslid en Ard Schoep (officier van justitie, arrondissementsparket Den Haag) is benoemd tot vice-voorzitter van de NVvR.

Heika Frankena (59) hecht groot belang aan de stem die rechters en officieren laten horen in het maatschappelijke debat en aan bestuurlijke tafels. Zij levert hieraan graag haar persoonlijke bijdrage, samen met het bestuur, de ledenraad, de leden en het bureau van de NVvR. Met haar belangstelling voor de benoemingsprocedures wil Heika Frankena zich – ook vanuit rechtstatelijk oogpunt – graag inzetten voor een grotere verbinding tussen de gerechtsbesturen en de werkvloer, en het versterken van de rol van de gerechtsvergadering. Hiermee heeft Heika zich binnen Tegenlicht al eerder beziggehouden. Daarnaast wil zij zich als belangenbehartiger van de NVvR-leden richten op onderwerpen als goede werkomstandigheden binnen de rechtspraak, de werkdruk (zowel voor OM als ZM) en op de kwaliteit, praktische en financiële toegankelijkheid van de rechtspraak.

Heika is senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem Leeuwarden (civiele sector).

Ard Schoep (46) is sinds juli 2019 bestuurslid van de NVvR en vanaf dat moment voor de vereniging actief aan de slag met belangrijke OM onderwerpen. Zo is de werkdruk binnen het OM al jarenlang te hoog en brengt hij dit onderwerp met gepaste druk onder de aandacht bij het College van procureurs-generaal. Ook is Ard nauw betrokken bij de huidige ontwikkelingen in het kader van de functiewaardering en toekomst van de functie van assistent-officier. Hij onderhoudt daarnaast nauw contact met de nieuwe lichting van officieren van justitie, die nu al, maar zeker in de toekomst een belangrijke rol spelen. Als vicevoorzitter brengt Ard, naast waarnemend voorzitter Marc Fierstra, de balans aan tussen OM en ZM in de bestuurlijke vertegenwoordiging van alle leden binnen de NVvR.

Ard is jarenlang hoofddocent (strafrecht en criminologie) geweest aan de universiteit Leiden en sinds 2015 officier van justitie in het arrondissementsparket Den Haag.

Scroll naar boven