Heeft u zich al aangemeld? 4 juli – NVvR Online bijeenkomst Tijdige rechtspraak

24 juni 2022

Eind 2023 loopt het programma Tijdige rechtspraak af. Hierin wordt de belofte gedaan dat rechtzoekenden weten wat ze van de rechtspraak kunnen verwachten en dat rechtszaken binnen de beloofde tijd worden behandeld. Op 4 juli organiseert de NVvR hierover een online bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaat Patricia Messer in gesprek met de NVvR. Messer is president van de rechtbank Midden-Nederland en portefeuillehouder Tijdige rechtspraak.

Ondanks het harde werk van alle collega’s blijft de werkdruk binnen de rechtspleging onverminderd hoog. Lukt het wel om de achterstanden in te lopen, zoals aan het begin van het programma Tijdige rechtspraak werd beloofd? Is het delegeren van werkzaamheden een manier om de werkdruk van rechters te verlichten en zaken sneller af te doen? Of doet het streven naar tijdigheid afbreuk aan de kwaliteit van de rechtspraak? Tijdens het gesprek staan deze en andere vragen centraal.

De online bijeenkomst duurt van 20.00 tot 21.00 uur en is exclusief toegankelijk voor NVvR leden. Op 20 juni jl. hebben zij via e-mail hun persoonlijke uitnodiging met aanmeldlink ontvangen. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 juli a.s. Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u een mail sturen aan onze collega Sandra Wewer.

Scroll naar boven