Grote zorgen om voorstel Polen 36 miljard Euro uit te keren uit EU Coronaherstelfonds

10 juni 2022

Internationale en nationale verenigingen van rechters, waaronder de European Association of Judges (EAJ), hebben grote zorgen geuit over de beslissing van de Europese Commissie om Polen alsnog 36 miljard euro uit het coronaherstelfonds toe te kennen. De rechtsstaat in Polen is daarmee allerminst gered, aldus de organisaties. De NVvR deelt de zorgen.

De Europese Commissie heeft begin juni besloten Polen alsnog 36 miljard euro toe te kennen uit het coronaherstelfonds. In ruil daarvoor moet Polen onder andere de omstreden tuchtkamer van het Hooggerechtshof opheffen. Het Poolse parlement heeft inmiddels ingestemd met een wetsvoorstel om dit te bereiken. Voor de EU-commissie was dit voldoende reden om alsnog tot uitkering van de eerder beloofde gelden over te gaan.

Internationale organisaties en rechterlijke verenigingen hebben protest aangetekend tegen deze beslissing. Zij vinden dat de wet die Polen nu wil doorvoeren niet voldoet aan de mijlpalen die de EU eerder stelde, namelijk: 1. afschaffing van de tuchtkamer 2. geen disciplinaire straffen van rechters die prejudiciƫle vragen stellen of het EU recht toepassen en 3. de mogelijkheid bieden om alle zaken van rechters die de tuchtkamer heeft veroordeeld alsnog voor te leggen aan een rechtbank die voldoet aan EU maatstaven ten aanzien van onafhankelijke rechtspraak.

In brieven aan de Europese Commissie en aan president Macron van Frankrijk als voorzitter van de EU Raad uiten de organisaties hun grote zorgen over de (toekomst van de) Poolse rechtsstaat. Onze Poolse zusterorganisaties Iustitia en Themis hebben ook felle protesten laten horen. De NVvR ondersteunt deze protesten en onderschrijft ook de inhoud van de twee open brieven. U leest ze hier.

Scroll naar boven