Gezocht: nieuwe leden Wetenschappelijke Commissie

16 november 2023

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR zoekt nieuwe leden. De commissie is op zoek naar actieve rechters en officieren van justitie die bereid zijn regelmatig deel te nemen aan de (maandelijkse) vergaderingen (fysiek of per TEAMS) en af en toe een advies willen schrijven over een wetsvoorstel op hun rechtsgebied.

De WeCo brengt jaarlijks ruim twintig adviezen uit over uiteenlopende wetsvoorstellen. Insteek daarbij is met name welke gevolgen bepaalde wetsvoorstellen kunnen hebben voor de rechtspraktijk. Het afgelopen jaar adviseerde de WeCo onder andere over de spreidingswet asiel, de waarborgfunctie van de Algemene wet bestuursrecht, de wet politieke partijen en de modernisering van het wetboek van strafvordering.

De commissie zoekt nieuwe leden die bereid zijn regelmatig deel te nemen aan de vergaderingen (en dat kan via TEAMS) en die het leuk vinden om mee te werken aan betere wetgeving waarmee rechters en officieren in de praktijk kunnen werken en die tegemoet komt aan de gerechtvaardigde belangen van rechtzoekenden.

Meer informatie? Stuur een mail naar de secretaris van de WeCo, Miek Smilde.

Scroll naar boven