Gezocht: leden Wetenschappelijke Commissie

1 december 2022

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) is een belangrijke pijler van de NVvR en adviseert gevraagd (en soms ongevraagd) over conceptwetsvoorstellen op uiteenlopende terreinen. De WeCo is actief op zoek naar specialisten op, met name, het gebied van het privaat-, familie- en vreemdelingenrecht. De WeCo vergadert een keer in de maand; deelname via TEAMS is mogelijk.

Elk jaar brengt de WeCo circa dertig wetgevingsadviezen uit. Daarnaast buigt de commissie zich over actuele kwesties zoals de modernisering strafvordering en de veiligheid van magistraten. De commissie staat onder voorzitterschap van prof.mr. Theo de Roos en kent momenteel veertien actieve leden. Bij de advisering staat vooral de vraag centraal wat wetgeving mogelijk betekent voor de rechtspraktijk; is de rechtsbescherming voldoende gewaarborgd, is de wet uitvoerbaar en welke consequenties heeft de wet mogelijk voor rechters en/of officieren van justitie?

Meer informatie via Miek Smilde, secretaris.

Scroll naar boven