Gesprek met minister over benoemingen bestuurders

10 juli 2019

Vertegenwoordigers van de centrale ondernemingsraad (COR),
het College van afgevaardigden (Cva), Tegenlicht, de presidenten, het bestuur
van de NVvR en de Raad voor de rechtspraak hebben dinsdag met minister Sander
Dekker (voor Rechtsbescherming) gesproken over de benoeming van bestuurders in
de Rechtspraak. Het gesprek vond plaats op verzoek van de minister en was een
uitvloeisel van een toezegging die hij eerder aan de Tweede Kamer deed. Dekker
was vooral benieuwd naar het verloop van de gesprekken die op dit moment binnen
de Rechtspraak over dit onderwerp gaande zijn.

Vanuit de diverse standpunten werden de visies op dit
onderwerp toegelicht. Alle vertegenwoordigers van de Rechtspraak vinden het
noodzakelijk dat er een procedure komt die de bijzondere positie van de
Rechtspraak als onafhankelijke derde staatsmacht beschermt. Daarnaast
onderschrijft iedereen dat de bestaande benoemingsprocedure kan worden
verbeterd. De delegatie heeft Dekker laten weten dat het doel is het debat
binnen de Rechtspraak over dit onderwerp dit jaar af te ronden. De minister zal
naar verwachting de Tweede Kamer informeren over de ontmoeting.

De Raad voor de rechtspraak en enkele presidenten zijn in
gesprek met vertegenwoordigers van de COR, het Cva, de NVvR en enkele
Tegenlicht-rechters over de benoemingsprocedure voor bestuurders binnen de
Rechtspraak. Inmiddels zijn over dit onderwerp 2 bijeenkomsten geweest.

Scroll naar boven