Geslaagde NVvR-lunch met rio’s in Amsterdam

6 juni 2019

Veel rio’s en oio’s zijn de afgelopen jaren lid geworden van de NVvR. De laatste tijd staan er veel onderwerpen op de agenda die speciaal voor hen interessant zijn, zoals de evaluatie van de rio-opleiding en de discussie over het inschalingsbeleid bij de instroom in de rechterlijke macht. Tijdens een informele lunch in Amsterdam heeft voorzitter Nathalie van Waterschoot onlangs tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde lunch over beide onderwerpen van gedachten gewisseld met een groep rio’s.

Tijdens de lunch is gesproken over de uitkomsten van het rapport “Eindevaluatie initiële opleiding rechters en raadsheren”. Onder meer is gesproken over de scheiding tussen begeleiden en beoordelen, de cruciale (coachende) rol van de praktijkopleider en de huidige toepassing van de (feedback)formulieren.

De rio’s kunnen zich vinden in de aanbeveling om in het kader van verwachtingsmanagement in de communicatie over de opleiding niet te hoog op te geven over de scheiding tussen begeleiden en beoordelen, omdat die in de praktijk niet volledig bestaat. De rio’s merken daarbij op dat zij graag een direct contact tussen LBR en de opleider aan het beoordelingsproces toegevoegd zouden willen zien. Ruis op de lijn bij interpretatie van feedback- en evaluatieformulieren zou daarmee voorkomen kunnen worden.

Verder is gesproken over de mogelijkheid van een opleiderswissel. De rio’s zien in dat kader een rol weggelegd voor de opleidingscoördinator en de kernopleider, die beiden regelmatig met de rio (zouden kunnen) spreken over de samenwerking tussen rio en praktijkopleiders. Het beleid van de rechtbank Amsterdam dat standaard een opleiderswissel wordt doorgevoerd na een slechte tussenbeoordeling, wordt als positief ervaren. Dat past ook binnen de aanbeveling om een opleiderswissel een natuurlijk onderdeel van de opleiding te maken, waaraan geen groot waardeoordeel hangt. De deelconclusie dat een kwart van de rio’s vindt dat de opleiders te weinig tijd voor hen hebben wordt niet herkend. Met het laten invullen van de verschillende formulieren door de opleiders worden door de rio’s ook weinig problemen ervaren. De opleidingscoördinatoren informeren aan het einde van een LWO bij de rio naar het functioneren van de praktijkopleider. Het is overigens niet duidelijk wat er vervolgens gebeurt met eventueel negatieve feedback op het functioneren van de praktijkopleider of welke actie er wordt ondernomen indien blijkt dat meerdere rio’s bij dezelfde opleider een negatieve beoordeling hebben gekregen.

Tot slot is de vraag opgeworpen wat de herkomst van de cijfers over uitval is, omdat het idee bestaat dat er meer negatieve beoordelingen zijn geweest die tot uitval hebben geleid dan blijkt uit het rapport.

De NVvR kijkt terug op een geslaagde lunchsessie en is van plan om vaker dergelijke laagdrempelige ontmoetingen te organiseren. Zo staan voor de komende weken 6 sessies gepland op parketten en gerechten om met leden te spreken over de actualiteit.  Lees hier meer over NVvR op locatie.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven