Gebruik maken van de Pasregeling? Let op de pensioenopbouw!

27 juli 2017

Leden van de rechterlijke macht kunnen vanaf hun 57e gebruik maken van de Pasregeling. Hierdoor kan men tegen een geringe achteruitgang in salaris een aantal uren per week minder werken. Dit wordt door veel leden gezien als een prettige regeling waarmee zij aan het einde van hun carrière wat minder uren kunnen gaan werken en toch mee kunnen draaien. Hierdoor, zo begrijpt de NVvR van veel leden, blijven zij langer inzetbaar voor de rechterlijke macht. 

Pensioenopbouw

Onlangs is de NVvR gewezen op de mogelijke gevolgen voor de pensioenopbouw van mensen die gebruik willen gaan maken van de Pasregeling. Onder invloed van de stijgende pensioenrichtleeftijd is een ongestoorde pensioenopbouw tijdens de looptijd van de Pas niet langer gegarandeerd wanneer de betrokken deelnemer op of na 1 januari 2018 gebruik gaat maken van de Pasregeling terwijl hij of zij op die datum de leeftijd van 58 jaar nog niet heeft bereikt. De NVvR raadt leden die dit betreft aan om contact op te nemen met hun personeelsafdeling. Op basis van de gegevens in onze ledenadministratie zullen wij leden die binnenkort 57 worden hierover apart berichten.

Gevolgen

De NVvR heeft overigens begrepen dat dit geen gevolgen zal hebben voor mensen die nu al gebruik maken van de Pasregeling of dat pas na hun 58e van plan zijn. Ook staat de Pasregeling zelf niet ter discussie – de inhoud van deze regeling kan alleen aangepast worden met een akkoord van de NVvR.

Pensioenopbouw

Hoe zit het nu precies? Een deelnemer kan volgens de huidige Pasregeling beginnen met “passen” vanaf het bereiken van de leeftijd van 57 jaar, waarbij de pensioenopbouw tijdens de gehele looptijd van de regeling ongestoord verder gaat. Volgens de recente ontwikkelingen zou door de recent geconstateerde fiscale complicatie, veroorzaakt door de stijging van de pensioenrichtleeftijd, dit feitelijk opschuiven naar 58 jaar voor wie de gevolgen voor de pensioenopbouw wil vermijden.

Belastingdienst

Naar verluidt is deze consequentie voor de pensioenopbouw tijdens gebruikmaking van de Pasregeling aan het licht gekomen bij het door de Minister van BZK gevoerde overleg met de centrales van overheidspersoneel over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. BZK overlegt nu met de Belastingdienst en mogelijk worden voor 2018 aanpassingen in de Pasregeling doorgevoerd , zodat deze weer “in de pas” loopt met de fiscale kaders. De NVvR volgt deze gesprekken op de voet en zal het overleg hierover met de Minister van Veiligheid en Justitie op het juiste moment openen.

Uiteraard houdt de NVvR u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de nadere ontwikkelingen.

Meer weten over de Pasregeling?

Informeer er naar bij uw personeelsafdeling of kijk voor de wettelijke bepalingen op wetten.nl.

Scroll naar boven