Functiewaardering assistent-officieren

19 mei 2020

Afgelopen week heeft het College een nieuwe brief aan de MROM gezonden aangaande de positie en functiewaardering van assistent-officieren. Hiermee reageert het College o.a. op vragen vanuit de medezeggenschapsraad en op een eerder door de NVvR verzonden brief namens de assistent-officieren. We hebben het College toen opgeroepen deelbesluiten te nemen en geadviseerd in de tussentijd een toeslag voor assistent-officieren in te stellen. Het College neemt dit advies over, waarmee zij nu een stap in de goede richting zet. Dit is te danken aan de gecombineerde toewijding van de NVvR, de medezeggenschapsraad en uiteraard de groep assistent-officieren zelf.

Voor de NVvR is het helder: de functie van assistent-officier komt al geruime tijd niet meer overeen met het oorspronkelijke functieontwerp, zoals opgesteld door het College. Dit riep onder andere vragen op over de juiste functiewaardering, functienaam én de vraag of de huidige functie van assistent-officier thuishoort in het RM functiegebouw.

Het College wil nu met de NVvR en de MROM verder in gesprek. Het bestuur van de NVvR bereidt zich hierop momenteel voor. Ieders inbreng is daarbij van belang. Op 15 mei jl. heeft de NVvR hierover een persoonlijk bericht aan alle assistent-officieren gestuurd. Hierop zijn inmiddels diverse reacties ontvangen. De assistent-officieren zien de huidige ontwikkeling als een stap in de goede richting, maar blijven kritisch op het vervolg.

Reacties zijn nog steeds welkom bij de NVvR via janine.woudstra@rechtspraak.nl.

Scroll naar boven