Forse nieuwe bezuiniging op NVvR

19 september 2017

Vandaag werden we bij de Miljoenennota overvallen door een forse nieuwe bezuiniging die ons als beroepsvereniging gaat treffen. Dat is geen goed nieuws.

Wat zijn de feiten?
Als het aan het kabinet ligt, wordt de subsidie die de vereniging voor haar werk ontvangt in 2018 met circa 20% gekort. Dat is een extra bezuiniging van 110.000 euro. Dit komt bovenop de korting van 277.000 euro die de NVvR al in 2017 moet incasseren. In twee jaar tijd wordt de subsidie daarmee bijna gehalveerd.

Over de subsidiekorting in 2017 loopt momenteel een rechtszaak, omdat wij vinden dat de manier waarop er met de subsidie van de NVvR wordt omgegaan onbehoorlijk is. De overheid moet zich aan haar eigen afspraken houden. Wat is het woord van de minister anders nog waard.

Nu verder

De nieuwe subsidiekorting moet nog worden vastgesteld door het parlement. Wij zullen daarom een klemmend beroep doen op de leden van de Tweede en Eerste Kamer om deze bezuiniging tegen te houden.

We kunnen namelijk niet om de ongemakkelijke waarheid heen: door de subsidiekorting zal het moeilijker worden om de leden van de rechterlijke macht op cruciale momenten te vertegenwoordigen in het publieke en politieke debat. Moeilijker in plaats van beter – dat mag de koers van onze rechtsstaat toch niet zijn? Wij menen dat ons systeem, waarin het collectief van magistraten tegenwicht kan bieden en kritisch meedenkt, gekoesterd moet worden. Dat de rechterlijke macht haar verantwoordelijkheid als staatsmacht kan waarmaken door via de NVvR actief naar buiten te treden.

Wat de nieuwe subsidiekorting voor onze vereniging inhoudt, gaan we de komende weken uiteraard goed bespreken, berekenen en doordenken. Samen met ons bureau, onze leden en met de organisaties waar de NVvR veel mee samenwerkt. We zijn immers een vereniging en dat betekent dat je er sámen de schouders onder zet. Oók in moeilijke tijden.

Dit jaar al 100 nieuwe leden geworven!
En we zien dat we er als NVvR niet alleen moeten, maar ook mogen zijn! De vereniging groeit. Deze week nog hebben we het honderdste nieuwe lid van 2017 mogen verwelkomen. De onderwerpen die we agenderen dóen ertoe: werkdruk, ruimte voor de professionele standaarden en het nijpende tekort aan collega’s.

Het bestuur en het bureau van de NVvR weigeren daarom pertinent om bij de pakken neer te gaan zitten. We staan voor onze vereniging en gaan de strijd graag samen met u aan! Binnenkort zullen wij daarom een beroep op u doen.

Namens bestuur en bureau NVvR,

Roel Dona

waarnemend voorzitter

Scroll naar boven