Evaluatie HGK: voer het goede gesprek over waar rechtspraak nodig is

19 december 2017

Minister Dekker heeft maandag het evaluatierapport Herziening Gerechtelijke Kaart (HGK), opgesteld door de onafhankelijke commissie onder leiding van professor Kummeling, in ontvangst genomen. De belangrijkste eerste aanbevelingen: geef de HGK nog meer tijd om de gestelde doelen te bereiken, voer voorlopig geen structurele of institutionele wijzigingen meer door, versterk de interne en externe bestuurlijke samenwerking en voer in de samenleving het echte gesprek over waar rechtspraak nodig is.

Waarnemend voorzitter Roel Dona: “De NVvR heeft voortdurend precies deze laatste vraag onder de aandacht gebracht. Het verheugt ons zeer dat de commissie dit als een belangrijke aanbeveling overneemt. Nu wordt het zaak om het rapport goed te bestuderen en het te bespreken met onze achterban. Daarna zal het politieke en bestuurlijke gesprek worden aangegaan.”

Fysieke toegankelijkheid is van groot belang, zegt minister Dekker in zijn eerste reactie. Dat is belangrijk voor effectieve rechtspraak om zo een bijdrage te kunnen leveren bij het oplossen van alledaagse problemen van gewone mensen.

In voorjaar 2018 komt de minister met uitgebreide reactie.

Scroll naar boven