Europese rechters over de impact van corona

24 september 2020

Op 22 september organiseerde de NVvR samen met de Raad voor de rechtspraak een online conferentie over de impact van de coronacrisis op rechters in verschillende landen. Dat leverde veel unieke inkijkjes op. Oostenrijk wil graag meer mogelijkheden om magistraten snel te testen. Frankrijk worstelt met grote achterstanden en te weinig middelen. De problemen waarmee andere Europese magistraten worden geconfronteerd in tijden van corona zijn herkenbaar voor Nederlandse rechters. Positief is de saamhorigheid die werknemers van de rechtspraak in de verschillende Europese landen hebben ervaren.

De online conferentie vond plaats tijdens de Week van de Rechtspraak. Onder leiding van NVvR-collega Miek Smilde getuigden drie Europese rechters over de manier waarop de rechtspraak in Oostenrijk, Frankrijk en Nederland reageerde op de Covid-19-crisis. Daniël Barlow, verantwoordelijk voor de coördinatie van civiele zaken in het district Nanterre bij Parijs, vertelde hoe zijn gerecht in maart werd geconfronteerd met de opdracht fysieke zittingen zo min mogelijk doorgang te laten vinden. Selectie van zaken die prioriteit hadden, was daarbij de eerste opdracht. Strafrechter Friedrich Forstuber uit Oostenrijk vroeg met name aandacht voor de testcapaciteit in zijn land. Net als in Nederland speelt in Oostenrijk de vraag in hoeverre de rechtspraak tot een vitaal onderdeel van de samenleving kan worden bestempeld. Raadsheer Tamara Trotman van het gerechtshof Den Haag vertelde wat de gevolgen waren van de plotselinge sluiting van de gerechten in maart dit jaar. Zij vroeg daarnaast aandacht voor principiële zaken als de openbaarheid van rechtspraak en de manier waarop rechtszoekenden en hun advocaten met elkaar kunnen communiceren in tijden van skype-zittingen en televerhoren.

De online-bijeenkomst werd gevolgd door bijna zestig geïnteresseerden uit verschillende Europese landen. Op de vraag of corona ook iets positiefs had opgeleverd, antwoordde Forstuber dat hij was getroffen door de onderlinge saamhorigheid op zijn gerecht. Barlow deelde die ervaring. Daarnaast werd de mogelijkheid besproken om in Europees verband meer aandacht te schenken aan de gevolgen van Covid-19 voor de rechtspleging. Een lid van de commissie internationaal van de NVvR wees in dit kader op het rapport The functioning of Courts in the Covid-19 pandemic, opgesteld door de European Association of Judges. Dit rapport geeft een overzicht van de maatregelen die in de verschillende Europese landen zijn genomen vanaf maart 2020. Daarnaast zijn enkele aanbevelingen opgenomen. Het rapport wordt binnenkort gepubliceerd. Belangstellenden die dit rapport te zijner tijd willen ontvangen, kunnen contact opnemen met Miek Smilde.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven