Europa blijft solidair met Poolse rechter Tuleya

23 april 2021

De Poolse rechter Igor Tuleya wordt strafrechtelijk vervolgd in Polen omdat hij – kort gezegd – een gerechtelijk onderzoek heeft gelast naar bepaalde misstanden en daarover als rechter een openbare zitting heeft gehouden. Hierdoor zou geheime informatie onrechtmatig naar buiten zijn gebracht. Tuleya heeft meerdere bevelen genegeerd om te verschijnen voor het Poolse OM om daarover als verdachte te worden gehoord. Het Poolse OM diende vervolgens een verzoek in om hem als verdachte te mogen aanhouden en voorgeleiden. Dit verzoek werd op 21 en 22 april behandeld en afgewezen door de Disciplinaire Kamer in Warschau.

Igor Tuleya erkent de Disciplinaire kamer niet als rechterlijke autoriteit is daarom ook niet verschenen. Wel protesteerde hij met Poolse collega’s voor het gerechtsgebouw. Digitaal waren diverse Europese collega’s continue online in de diverse app-groepen om Tuleya te steunen. Onder het motto “Solidarity must be seen to be done” hebben onze zusterorganisaties Iustitia en Themis hiervoor in verschillende plaatsen, zoals Warschau en Krakau, vreedzame demonstraties voorbereid. De politie was dit niet ontgaan en posteerde daarom twee dagen massaal voor het gebouw van het Poolse Hooggerechtshof.

In die gespannen sfeer heeft “rechter” Roche van de Disciplinaire Kamer onverwacht na twee dagen beslist dat het verzoek tot bevel medebrenging moet worden afgewezen, omdat Igor Tuleya geen ambtsmisdrijf heeft begaan. Er wordt hoger beroep ingesteld en verwacht wordt dat het verzoek in hoger beroep alsnog zou kunnen worden toegewezen. De “rechtspraak” van de Disciplinaire Kamer is immers al eerder onvoorspelbaar gebleken, toen Igor Tuleya op 23 november 2020 in hoger beroep door de “rechters” van de Disciplinaire Kamer definitief werd ontdaan van zijn immuniteit, terwijl dit verzoek in eerste aanleg nog was afgewezen. Hij werd geschorst als rechter en zijn salaris werd gekort met 25%.

Bij voorlopige voorziening van 8 april 2020 heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg de Staat Polen eerder al bevolen om de werkzaamheden van die Disciplinaire Kamer helemaal op te schorten. De Staat Polen negeert deze beslissing tot op heden volledig. Dat maakt het mogelijk dat de Disciplinaire kamer toch gewoon doorwerkt.

De NVvR blijft de situatie nauwlettend volgen.

Foto’s:

Igor Tuleya protesteert voor het gerechtsgebouw, met rozen in de kleur van de Poolse vlag.

Politiebewaking voor het Poolse Hooggerechtshof.

Demonstratie voor het Paleis van Justitie in Krakau.

Scroll naar boven