EU survey Rule of Law: rechtspleging onder druk

19 mei 2020

Nederland lijkt het goed te doen als het gaat over rechtstatelijkheid. Maar achterblijvende financiering, personele krapte en een stagnerende digitalisering zetten de kwaliteit van de rechtspleging onderdruk. Dat schrijft de NVvR in reactie op de enquête die de Europese Commissie onlangs heeft uitgezet onder stakeholders uit de lidstaten. De resultaten van de enquête worden verwerkt in het eerste jaarlijkse rapport over de stand van de rechtsstaat in Europa.

Onafhankelijkheid, integriteit, kwaliteit, rechtseenheid en effectiviteit. Dat waren de belangrijkste onderwerpen die de Europese Commissie (EC) benoemde om zicht te krijgen op de stand van de rechtsstaat. Vakbonden, beroepsverenigingen, raden voor de rechtspraak, maar ook stakeholders op het gebied van de bescherming van mensenrechten werden uitgenodigd hun ervaringen te delen. Door het uitzetten van de EU-survey en het daarop te baseren jaarlijkse rapport over de Rule of Lawhoopt de EC het onderwerp een vaste plaats te geven op de Europese agenda.

In vergelijking met andere EU-landen lijkt Nederland het goed te doen als het op rechtsstatelijkheid aankomt. Kernwaarden als onafhankelijkheid, onpartijdigheid en professionaliteit staan hoog in het vaandel van zowel de Raad voor de rechtspraak als het College van procureurs-generaal, zo schrijft de NVvR in haar bijdrage. Wel bestaan in toenemende mate zorgen over de toekomstbestendigheid van een gezaghebbende magistratuur in een snel veranderende samenleving. In de beantwoording van de enquête wijst de NVvR daarbij onder andere op de financiering van de rechtspraak, de hoge werkdruk en de stagnerende digitalisering. Zorgen bestaan er verder over de invoering van de professionele standaarden, de bestaande benoemingsprocedures van bestuurders en de interne rechtsbescherming van magistraten.

De volledige reactie van de NVvR op de survey van de European Commission, annual report Rule of Law vindt u hier.

Scroll naar boven