Eerste uitkomsten enquête bekend: “Doorwerken ná je 70ste?”

10 november 2017

De eerste uitkomsten van de enquête “Doorwerken ná je 70ste?” zijn bekend. Van alle respondenten (844 in totaal) is 51% tegenstander van de verhoging van de leeftijdsgrens en 42% is voorstander. Slechts 23% verwacht zelf door te gaan werken als dit mogelijk gemaakt wordt, tegenover 54% die verwacht dit niet te gaan doen.

Waarnemend NVvR-voorzitter Roel Dona: “Het is goed te weten hoe onze leden hierin zitten. Nu gaan we de resultaten nader analyseren en het gesprek hierover binnen en buiten onze vereniging verder voeren. Laten we in de tussentijd niet vergeten dat het ook nog veel gaat vergen om leden van de rechterlijke macht gezond en werkend de 70 te laten halen. De praktijk is dat weinig leden op hun 70ste nog geheel of gedeeltelijk in functie zijn.”
 
De NVvR vindt het belangrijk om van haar leden te horen hoe zij tegen de verhoging van de pensioenleeftijd aankijken. Zeker nu de ambtsvoorganger van onze huidige minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven bereid te zijn de wenselijkheid van de bestaande leeftijdsgrens nader te onderzoeken.  

De enquête is door 844 respondenten ingevuld, waarbij een meerderheid bestond uit leden van de ZM. De geënquêteerden kwamen van alle leeftijdscategorieën, waarbij de groep 55 tot 65 in de meerderheid was.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven