Een jaar na de mars van de 1.000 toga’s

12 januari 2021

Precies een jaar geleden (op 11 januari 2020) vond in Warschau de indrukwekkende “mars van de 1.000 toga’s” plaats. Magistraten uit vrijwel alle Europese landen vroegen daarmee aandacht voor de rule of law in Europa en stonden hun Poolse collega’s terzijde. Ondanks de aanhoudende aandacht voor de nijpende rechtsstatelijke situatie in Polen staan Poolse rechters nog steeds druk. Daarom vindt opnieuw een mars plaats, dit keer via een virtuele route van Warschau naar Luxemburg.

De mars in 2020 heeft de rechtspleging internationaal verenigd en het belang van een goede Europese rechtsstaat onderstreept. Vanwege de pandemie is het niet mogelijk dit jaar opnieuw bij elkaar te komen. Daarom vindt op initiatief van onze Poolse zustervereniging Iustitia tussen 11 en 20 januari 2021 een virtuele mars plaats van Warschau naar Luxemburg. Niet zomaar gekozen, want op 20 januari a.s. staat rechter Igor Tuleya terecht voor vermeend machtsmisbruik in de uitoefening van zijn ambt.

Aan de mars kunnen rechters, officieren van justitie, advocaten, juristen, notarissen en alle burgers, die democratie en mensenrechten willen verdedigen, meedoen. De route is 1.324 km lang. U wordt uitgenodigd mee te lopen, op uw eigen symbolische route.

Deelname is eenvoudig.

-Loop of fiets tenminste 1 kilometer (meer mag natuurlijk).

-Kies een traject met symbolen van de rechtsstaat (b.v. een rechtbank, gerechtshof, gemeentehuis, kroeg met de naam Rechthuis, de grens tussen België en Duitsland).

-Leg dit vast met een of meer foto’s en stuur deze uiterlijk op 20 januari a.s. vóór 12.00 uur naar biuro@iustitia.pl.

-Indien mogelijk: gebruik een applicatie om de route bij te houden (b.v. Strava, Mapmyfitness, Google maps route) en maak een foto van de route die in de applicatie is opgeslagen.

Vermeld in uw bericht:

-het land waarin de afstand is gelopen of gefietst;

-uw naam (indien u geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking);

-uw beroep (b.v. rechter of officier van justitie).

Uw Poolse collega’s wensen u veel succes en danken u hartelijk dank voor uw steun.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven