Een 8,2 voor onze baan – resultaten MWO 2017 bekend

24 oktober 2017

Vandaag is de landelijke rapportage van het medewerkerswaarderingsonderzoek van de Rechtspraak gepubliceerd. Dit onderzoek is gehouden onder alle mensen die werkzaam zijn bij de Rechtspraak, waaronder iets meer dan 1500 rechters/raadsheren. Het algemene beeld: veel bevlogenheid en loyaliteit, maar evenzeer veel zorgen over werkdruk en loopbaanontwikkeling. Rechters/raadsheren geven hun baan (alles bijeengenomen) een keurige 8,2. Het rapport onderstreept volgens de NVvR echter wel de noodzaak voor de gerechtsbestuurders en de Raad voor de rechtspraak om de werkdruk en het tekort aan rechters nog harder aan te pakken.

Werkdruk belangrijkste verbeterpunt

Ongeveer 41% van alle respondenten plaatst het thema “werkdruk” in de top 5 van verbeterpunten voor de rechtspraak, gevolgd door “loopbaanontwikkeling” met 34%.

Voor rechters/raadsheren kent het thema werkdruk helaas nog steeds enkel onvoldoendes, al is er wel een lichte vooruitgang te zien. Rechters/raadsheren geven – op een schaal van 1 tot 10 – het volgende aan:

 
 

 

Onderwerp

2017

2014

Verschil

De hoeveelheid werk

5,3

4,8

+0,5

Ik heb vaak meer werk te doen dan ik aankan

4,5

4,7

+0,2

Ik moet regelmatig overwerken omdat ik mijn werk anders niet af krijg

3,3

2,9

+0,4

Door de hoeveelheid werk kom ik vaak niet aan mijn pauzes toe

4,4

4,3

+0,1

Het thema bevlogenheid kent net als in 2014 de hoogste scores voor bij rechters/raadsheren: tussen de 7,7 en 8,7. In combinatie met de hoge scores voor de inhoud van het werk en de mate van zelfstandigheid scoren rechters/raadsheren hun eigen baan een 8,2.
 

Zorgen over collega’s

De relatief lage scores bij de functies van juridisch medewerker en administratief medewerker vragen volgens de NVvR extra aandacht van de gerechtsbestuurders. Gelet op het nijpende tekort aan rechters/raadsheren en de verdere doorontwikkeling van KEI zal er de komende jaren een extra beroep op hen moeten worden gedaan.

Vertrouwen gerechtsbestuur nu een 6,0

Het vertrouwen in het gerechtsbestuur is over het algemeen iets vooruitgegaan, al blijven het helaas nog steeds lage scores: een 5,0 voor zichtbaarheid, een 6,0 voor vertrouwen en een 4,8 voor kennis van wat er leeft op de werkvloer.  

Scroll naar boven