Doe mee met de enquête: ‘Doorwerken ná je 70ste?’

24 oktober 2017

De wettelijk vastgestelde ontslagleeftijd van rechters en officieren van justitie staat ter discussie, door ontwikkelingen in de politiek en door acties van individuele leden. Deze wettelijk vastgestelde ontslagleeftijd is aan de ZM-zijde op dit moment 70 jaar (o.b.v. artikel 46i van de Wrra). Aan de OM-zijde is dat feitelijk niet anders (o.b.v. een daartoe opgestelde circulaire).

Binnen de vereniging is de ontslagleeftijd al geregeld onderwerp van gesprek geweest. Intussen heeft ook de voormalige Minister van Veiligheid en Justitie Kamervragen over dit onderwerp beantwoord, waarbij hij de bereidheid heeft uitgesproken om de wenselijkheid van de bestaande leeftijdsgrens nader te onderzoeken. Bij de bredere afweging die dit vergt, aldus de minister, worden in elk geval de Hoge Raad, de Raad voor de rechtspraak, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de NVvR betrokken.

Om ons goed voor te bereiden op een verenigingstandpunt, verzoeken wij u om een aantal vragen over dit onderwerp te beantwoorden. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt om binnen onze vereniging tot een gedragen standpunt te komen. Deze week ontvangt u in uw mailbox de enquête.

Let op: ondervindt u problemen bij het invullen van de enquête vanaf een OM-locatie, stuur dan een e-mail naar nelleke.borger@rechtspraak.nl.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven