Denk mee over doorlooptijden rechtspraak op 12 maart

22 januari 2020

Onlangs informeerden wij u al over de werkconferentie die de NVvR organiseert over doorlooptijden. Inmiddels is de datum en de locatie bekend: donderdag 12 maart, van 14:00 tot 17:00 uur, in Mammoni te Utrecht. Met de werkconferentie wil de NVvR een platform bieden voor haar leden om mee te denken over de oplossingen om de doorlooptijdenproblematiek aan te pakken. Ook de voorzitter van de werkgroep Tijdige rechtspraak, president Julia Mendlik, is hierbij aanwezig. Graag nodigen wij u uit om mee te doen.   

Eind 2019 presenteerde de werkgroep Tijdige rechtspraak het rapport getiteld “Doorlooptijden in beweging!”. De NVvR vindt snelle en toegankelijke rechtspraak van groot belang, maar signaleert dat het rapport ook voorstellen bevat die tenminste op het eerste gezicht inbreuk maken op de individuele behandeling en beoordeling van een zaak. Ook is niet steeds zeker hoe deze plannen zich verhouden tot de professionele standaarden. De NVvR wil graag een bijdrage leveren aan het aandragen van oplossingen voor het probleem van de doorlooptijden. De NVvR organiseert daarom deze werkconferentie om met elkaar over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen én om samen de discussie verder te helpen.  

Eerste reacties

De laatste tijd ontvangt de NVvR veel reacties van haar leden op het rapport. Deze lopen veelal langs de volgende lijnen: de doorlooptijden moeten inderdaad worden aangepakt, de inhoudelijke analyse van de werkgroep is deugdelijk, maar de voorgestelde oplossingen worden zeer kritisch beoordeeld. De reacties zijn in lijn met de onlangs door Tegenlicht aan de Raad voor de rechtspraak verstuurde brief. De NVvR wil graag een constructieve bijdrage aan het oplossen van de doorlooptijdproblematiek leveren en zich daarbij vooral richten op het vinden van oplossingsrichtingen die én werken én breed gedragen worden door de werkvloer.  

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het verenigingsbureau, bij Patty Brassinga.

 

Scroll naar boven