Denk mee over doorlooptijden rechtspraak op 12 maart

30 januari 2020

Deze bijeenkomst is verplaatst i.v.m. het coronavirus. Zodra er een nieuwe datum bekend is, melden we dat direct.

Met deze werkconferentie bieden wij u als lid een platform om actief mee te denken over de oplossingen voor deze problematiek. Graag nodigen wij u uit hieraan mee te doen, maar ook om uw eigen suggesties al vooraf aan te dragen. Deze komen op tafel tijdens de discussies die wij op 12 maart met elkaar voeren. Ook de voorzitter van de werkgroep Tijdige rechtspraak, president Julia Mendlik, is hierbij aanwezig.

Wanneer en waar?

Datum : donderdag 12 maart 2020
Tijd : 14.00 to 17.00 uur
Locatie : Mammoni Eten en Drinken, Mariaplaats 14 in Utrecht

Eind 2019 presenteerde de werkgroep Tijdige rechtspraak het rapport getiteld “Doorlooptijden in beweging!”. De NVvR vindt snelle en toegankelijke rechtspraak van groot belang, maar signaleert dat het rapport ook voorstellen bevat die – op het eerste gezicht – inbreuk maken op de individuele behandeling en beoordeling van een zaak. Ook is niet zeker hoe deze plannen zich verhouden tot de professionele standaarden.

Waarom organiseert de NVvR deze werkconferentie?

  • Om als collectief van magistraten een bijdrage te leveren aan het oplossen van het maatschappelijke probleem van de te lange doorlooptijden in de rechtspraak.
  • Om als inhoudsdeskundigen onderling zienswijzen uit te wisselen over het onderwerp “doorlooptijden” en gezamenlijk de discussie verder te helpen.
  • Om benodigde randvoorwaarden of kaders te formuleren voor kwalitatieve borging van de rechtspleging, ook wanneer er wordt versneld.
  • Om gezamenlijk haalbare, werkbare en breed gedragen oplosssing(srichting)en aan te dragen.

De uitkomsten van deze werkconferentie dienen als input voor de werkorganisatie van de zittende magistratuur bij de verdere aanpak.

Uw aanmelding en inhoudelijke suggesties voor onze discussie zien wij graag uiterlijk 5 maart a.s. tegemoet bij ons verenigingsbureau, via Patty Brassinga, of via de website van NVvR.

Mocht u zich al voor de werkconferentie hebben aangemeld via een van onze eerdere oproepen, via onze ledenmails of via onze website, dan hoeft u dit niet opnieuw te doen. Uw suggesties voor aan de discussietafels tijdens de bijeenkomst zien wij ook in dat geval nog wel graag tegemoet.

Scroll naar boven