Deelname NVvR aan verdiepingstafel Staatscommissie rechtsstaat

21 maart 2024

Op 18 maart sprak NVvR-voorzitter Marc Fierstra aan een zogeheten ‘verdiepingstafel’ van de Staatscommissie rechtsstaat over de problemen waarvoor de rechtspraak zich gesteld ziet, zowel bezien vanuit het burgerperspectief als dat van het meer abstracte rechtsstatelijke perspectief. De Staatscommissie is inmiddels in de laatste fase van het onderzoek beland en werkt nu, onder meer via knelpuntenanalyses, aan voorstellen ter verbetering van onze rechtsstaat.

De onderwerpen die onder meer aan bod kwamen zijn niet nieuw: vertrouwen in de instituties, de effectiviteit en bereikbaarheid van de rechtspraak, de lessen uit de toeslagenaffaire en de grote personele tekorten. De NVvR vindt het belangrijk dat de rechterlijke macht op al deze onderwerpen reflecteert en hierover het gesprek voert én tegelijkertijd de problematiek zichtbaar maakt waarmee zij zich geconfronteerd ziet bij de vervulling van haar maatschappelijke rol.

Scroll naar boven