De officier van justitie: magistraat, werker of ambtenaar?

9 november 2017

Tijdens een middagbijeenkomst in SociĆ«teit “De Vereeniging” in Utrecht op 3 november jl., heeft de eerder dit jaar gepromoveerde mr. dr. Joep Lindeman (Universiteit Utrecht) een lezing gehouden naar aanleiding van zijn proefschrift “Officieren van justitie in de 21e eeuw”.  
 

Voor zijn onderzoek volgde Lindeman een jaar lang officieren van justitie bij de behandeling van gewone, veelvoorkomende strafzaken. Zijn bevinding: het werken voor een  grote, ambtelijke organisatie als het OM, de grote hoeveelheid zaken die moeten worden afgehandeld en de in rap tempo doorgevoerde veranderingen in organisatieopbouw en werkprocessen zijn van invloed op de wijze waarop de OvJ zijn werk kan doen. De individuele, magistratelijke rol van de officier van justitie dreigt daarbij in de knel te raken. Is de officier van justitie een magistraat, een werker of een ambtenaar? Dat is een van de vragen die Lindeman de aanwezigen voorhield.

Wat betekent de dreigende beknelling van de magistratelijke rol van de OvJ voor de toekomst van het ambt? Hoe kan de magistratelijkheid van de officier van justitie worden geborgd en versterkt? Met deze vragen gaat de NVvR in de komende tijd met haar leden aan de slag. Wilt u hierover alvast meedenken? Stuur dan een mail aan Nelleke.borger@rechtspraak.nl  

 

Scroll naar boven