De NVvR stelt voor: bestuursleden Isabelle Severeijns en Nathalie van Waterschoot

12 juli 2018

Bezielde magistraten, veel maatschappelijk vertrouwen en een stevige rechtsstaat in een onrustig Europa. Maar ook: een gebrek aan diversiteit, ontspoorde innovatie en discussie over bestuurlijke slagkracht. Dossiers genoeg waar de nieuwe bestuursleden van de NVvR de belangen van hun collega-rechters en officieren kunnen behartigen. Hard nodig, zeggen zij, “want wanneer stap je als rechter nu zelf naar een rechter?” 

Isabelle Severeijns en Nathalie van Waterschoot zijn inmiddels een paar maanden aan het werk voor de NVvR. Nathalie is bestuursrechter bij de rechtbank Amsterdam. Zij is daar kwaliteitcoördinator bestuursrecht geweest en oprichter van het project WIEB, bedoeld om de leesbaarheid van uitspraken te vergroten. Isabelle Severeijns is strafrechter bij rechtbank Midden-Nederland. Zij is als persrechter aangesloten bij de woordvoerderspool van de rechtbank. 

Isabelle Severeijns

Isabelle is strafrechter in de rechtbank Midden-Nederland en zet zich graag juridisch-organisatorisch in brede zin in voor een kwalitatief goede en efficiënte rechtspraak. Ze begon haar carrière in 1992 als RAIO bij de rechtbank in Arnhem.

Waar wil je je de komende tijd hard voor maken?
Ik ben van nature erg nieuwsgierig en vind het bovendien boeiend om vanuit een gedeeld belang de organisatie in te kijken. Als bestuurslid bij de NVvR krijg je een goed beeld van wat er speelt en daarbij zijn veel factoren van invloed. Hoe lopen de hazen, welke belangen spelen er zichtbaar en minder zichtbaar, welke verbanden zijn er? Ik vind het een uitdaging om dan vanuit al die nuances en gevoeligheden te kijken hoe je met je vereniging helder en duidelijk kunt zijn én echt van invloed, in het belang van je leden. 

Voor mij is essentieel de stem van de “gewone” rechter en officier hoorbaar te maken. De NVvR is daar een goede spreekbuis voor. Kritisch blijven kijken, soms met de vuist op tafel slaan en als beroepsgroep zichtbaar zijn op de belangrijke dossiers. Ik wil samen met de andere bestuursleden de kracht en toegevoegde waarde van de vereniging laten zien. En dat kunnen we. 

Waarom zouden collega’s lid moeten worden van de NVvR?
De NVvR is dé belangenbehartiger voor rechters en officieren, met een groots netwerk. Door jaarlijkse diverse bijeenkomsten te organiseren – zoals het jaarcongres van 4 oktober aanstaande – biedt de NVvR deze twee beroepsgroepen gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Maar het belangrijkste is dat wij als rechters en officieren van justitie ons werk gewoon goed moeten kunnen doen. En daarin speelt de NVvR een belangrijke rol. 

Als persrechter zie ik het als mijn voornaamste taak om ook ingewikkelde zaken in duidelijke en begrijpelijke taal uit te leggen. Zo zal ook de NVvR in heldere en eenduidige taal moeten uitleggen wat rechters en officieren nodig hebben om goed recht te kunnen spreken, en waarom dat zo ontzettend belangrijk is. Reis maar eens een paar uur buiten Nederland: de rechtspraak blijft niet zomaar en vanzelfsprekend beschermd en bewaard.

Nathalie van Waterschoot

Nathalie is als oprichter van het project WIEB – Wat Ik Eigenlijk Bedoel – een voorvechter van duidelijke taal binnen de rechtspraak. Ook heeft ze vorig jaar een onderzoek in gang gezet naar de wijze waarop bestuursrechters de professionele standaarden op zitting toepassen, dat door een UvA-wetenschapper is uitgevoerd. Ze begon haar carrière in de wetenschap en advocatuur. 

Waarom werd je zelf lid van de NVvR?
Ik ben dankbaar dat wij rechters en officieren kunnen leunen op een beroepsvereniging als de NVvR. Misschien is het voor rechters en officieren juist extra belangrijk om aangesloten te zijn. Wanneer kun je nu onbevangen voor jezelf opkomen, publiekelijk of bestuurlijk? Je voelt je gesteund als je kunt terugvallen op een beroepsvereniging die op kan komen voor jouw belangen. Of als je gewoon advies of steun zoekt. 

Wat zijn voor jou belangrijke NVvR-dossiers?
Ik vind het belangrijk om mensen mee te nemen en dus echt sámen van koers te veranderen. Als ik nu naar de speerpunten van de NVvR kijk, is op korte termijn de cao belangrijk. Daar ligt echt een grote rol voor ons. Het cao-team is daar gelukkig ook volop mee bezig. Diversiteit vraagt ook de nodige aandacht, niet alleen in de rechterlijke organisatie, maar ook bij het OM. We praten er veel over, maar wat doen we ermee? Dit onderwerp sluit weer aan bij de cao-onderhandelingen, zoals gelijke loonbetaling. Maar ook in de discussie over de besturing van de Rechtspraak willen we de stem van rechters en officieren nadrukkelijker laten horen. 

Waar zit jouw persoonlijke drive?
De samenwerking met het HiiL rondom het project Innovatie Rechtspleging vind ik heel goed. De NVvR en het HiiL gaan samen de uitdaging aan om de vernieuwing binnen de Rechtspraak niet alleen voort te zetten maar ook op te schalen. Wat ik ook heel belangrijk vind is om jongeren op een educatieve manier kennis te laten maken met de democratische rechtsstaat, het systeem van “checks and balances” en de rol van de rechter daarbinnen. Ik heb hierover al gesprekken met ProDemos, het Nationale toneel en Toneelgroep Amsterdam. Zij maken prachtige theatervoorstellingen voor middelbare scholieren. Ik zou het leuk vinden om me hier ook vanuit de vereniging aan te verbinden om zo onder jongeren het belang van onze democratische rechtsstaat actief uit te dragen en hen enthousiast te maken voor ons mooie vak.

Scroll naar boven