Congres over criminaliteitsbestrijding

27 september 2018

Wetenschappelijke organisatie ScienceWorks organiseerde afgelopen woensdag een boeiend congres over de inzet van kennis, onderzoek en data ten behoeve van meer effectieve criminaliteitsbestrijding. De NVvR heeft in dit congres geparticipeerd als partner en heeft in die hoedanigheid onder andere een inleiding op het afsluitende paneldebat verzorgd. Voorzitter Nathalie van Waterschoot waarschuwde in deze inleiding voor de schijnbare neutraliteit van data en onderzoek en stimuleerde daarnaast de aanwezigen om de menselijke factor vooral niet uit het oog te verliezen: de onder enorme werkdruk functionerende professionals.

Een fragment uit de toespraak van Van Waterschoot: “Kunnen wij effectiever zijn waar het gaat om de beheersing van criminaliteit? Ja. Kunnen de daarbij nieuwe instrumenten en innovaties gebruiken? Jazeker, zolang deze maar niet botsen met de principes van de rechtsstaat. En daar komen meteen enkele randvoorwaarden in beeld. Veiligheid is een groot goed, maar dat zijn de grondrechten, gelijkheid voor de wet en bescherming van minderheden ook. Als rechters en officieren van justitie hebben wij juist daar vaak mee van doen, daarop ligt veelal de focus van ons werk, daar hebben wij binnen de democratische rechtsstaat een belangrijke taak. Het goed borgen van deze randvoorwaarden in initiatieven en experimenten is geen gemakkelijke opgave en verdient bijzondere aandacht en zorg.”

Naast deze boodschap wees de NVvR-voorzitter op de talrijke initiatieven die de rechtspraak zelf ontplooit en de behoefte van alle mensen die werkzaam zijn bij het OM en de ZM om maatschappelijk een effectieve bijdrage te leveren.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven