Conferentie rechtsstaat: denk mee

15 oktober 2019

Vrijdag 29 november organiseert de NVvR een conferentie in het Vredespaleis in Den Haag. Centraal staat de vraag hoe sterk de rechtsstaat is in het huidige tijdsgewricht. Ontwikkelingen in de ons omringende landen laten zien dat een onafhankelijke rechtspraak of wetgeving die rekening houdt met fundamentele grondrechten geen vanzelfsprekendheid is.

Uw inbreng is nodig. Denk ’s middags mee in een van de vijf werkgroepen en kom met praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat de rechtsstaat geen rustig bezit is. Is de manier waarop wij hechten aan grondrechten of de scheiding der machten nog verenigbaar met de maatschappelijke ontwikkelingen? Wordt in ons wetgevingsproces voldoende rekening gehouden met het algemeen belang? Geef u op en kom ’s ochtends luisteren naar de president van het Poolse Hooggerechtshof die weet hoe het voelt als de rechtsstaat wordt bedreigd. En praat ’s middags mee.

 

U kunt u opgeven via p.brassinga@rechtspraak.nl. Doe het vandaag nog.   

Scroll naar boven