Commissie Rechtspositie zoekt OM-ers

22 januari 2020

Rechters en officieren van justitie vervullen in Nederland een bijzondere maatschappelijke functie. Zij doen dat vanuit een bijzondere positie en met een grote verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd is deze positie kwetsbaar. Intern vanwege de hoge productie-eisen in combinatie met de benodigde autonomie en kwaliteit, extern vanwege de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Commissie Rechtpositie van de NVvR vervult in dit krachtenveld een sleutelrol bij het bewaken en behartigen van de belangen van de leden van de rechterlijke macht. Voor deze commissie zoekt de NVvR enkele nieuwe OM-leden van de Commissie Rechtspositie (CRP).   

De NVvR is de beroepsvereniging én vakbond van en voor rechters en officieren van justitie. De vakbondstaak uit zich enerzijds in het bewaken van de collectieve belangen en de benodigde unieke rechtspositie. Anderzijds in het behartigen van de individuele belangen van haar leden. Zo ondersteunt de NVvR haar leden tientallen malen per jaar bij arbeidsconflicten in een bemiddelende, adviserende of juridische rol.

Over de CRP


De Commissie Rechtspositie (CRP) vormt het hart van onze vakbondsactiviteiten. De CRP adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur over onderwerpen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de leden van de rechterlijke macht.

Versterking gezocht
Vanwege het vertrek van enkele oudgedienden zoekt de NVvR naar enthousiaste OM-leden die de CRP willen versterken.

Contact


Heeft u interesse of wilt u graag meer weten? Stuurt u dan een e-mail aan Janine Woudstra, beleidsadviseur vakbond.   

Profielschets lid CRP

  • Sterke betrokkenheid bij de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de rechterlijke macht, alsmede kennis van en/of gevoel voor deze materie;
  • Bereidheid om tijd vrij te maken voor de (maandelijkse) vergaderingen en de voorbereiding en uitvoering hiervan;
  • Specifieke kennis van belastingwetgeving, sociale zekerheid, ambtenarenrecht en pensioenen is altijd welkom.

     

Scroll naar boven