Commissie Internationaal actief in Dublin

13 maart 2020

In februari reisde Tijn van Osch namens de Commissie Internationaal van de NVvR af naar het Criminal Court in Dublin om daar deel te nemen aan een vergadering van de EU-werkgroep van de European Association for Justice (EAJ). Gastheer was John Edwards van de Ierse NVvR (Association of Judges of Ireland).

Op de agenda stonden de bespreking van nieuwe initiatieven van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Belangrijk onderwerp van gesprek was het zogenoemde “Justice programme” dat een kader krijgt via een nieuwe Richtlijn (2018/0208). Het is de bedoeling dat hiermee bestaande programma’s worden samengebracht. Het programma beslaat een periode van 2021 tot en met 2027, met een budget van ruim 300 miljoen euro. Het gaat vooral om verbetering van de samenwerking, om aldus meer wederzijds vertrouwen tot stand te brengen, en de om training van rechters, onder meer via het European Judicial Training Network (EJTN).

De deelonderwerpen waarmee de EU en de werkgroep zich onder meer gaat bezighouden, zijn de jaarrapportage over Rule of Law, EU-strategie voor rechten voor slachtoffers, verordening Europees bureau voor aanklagers (EPPO), milieumisdrijven, aanvullende onderhandelingen over cybercrime-verdrag (overeenkomst tussen EU en USA over toegang tot elektronisch bewijs/Budapest Conventie inzake bestrijding strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken), herschikking van de IIA verordening (familierecht, voogdij en internationale ontvoering van kinderen), modernisering van de juridische samenwerking binnen de lidstaten (bewijzen in civiel en goederenrecht), onderhandelingen over verbetering van consumentenrechten en –bescherming binnen de EU.

Scroll naar boven