Collega’s gerechten helpen collega’s Oekraïne

14 april 2022

Binnen veel gerechten in Nederland zijn collega’s actief in het ondersteunen van collega’s en hun gezinnen/familie afkomstig uit Oekraïne. Via het centrale mail-adres worden hierover veel vragen gesteld en wordt ook concrete hulp aangeboden.

Financiële steun?

Wie geen concreet hulpaanbod heeft, maar wel financiële steun wil verlenen aan collega’s in Oekraïne, kan vanaf nu geld overmaken naar de bankrekening van “Rechters voor Rechters”. Het geld zal, in samenwerking met de Portugese rechtersvereniging en MEDEL, worden aangewend voor de aanschaf van (vreedzame) overlevingspakketten voor collega’s die – onder barre omstandigheden – nog steeds aan het werk zijn in Oekraïne. Donaties kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL12INGB0008071562 t.n.v. Stichting Rechters voor Rechters, Den Haag. Ovv: Oekraïne. Vanzelfsprekend zal over de ontvangst en besteding van de gelden aan u verantwoording worden afgelegd.

Laptops

Sinds woensdag 13 april kan IVO (afgeschreven maar prima bruikbare) laptops leveren ten behoeve van Oekraïners die door of via Rechtspraakmedewerkers worden opgevangen. De laptops zijn voorzien van basisfunctionaliteiten (Office, Teams e.d.). Voor internetgebruik is WiFi of een hotspot ter plekke nodig. Levering vindt plaats aan rechtspraakmedewerkers via de gerechten (werkplekondersteuning). Het aantal laptops dat kan worden geleverd is vooralsnog 50. Rechtspraakmedewerkers moeten bij ontvangst enkel een registratie-bruikleenformulier tekenen. Aanvragen kunnen plaatsvinden via het centrale e-mailadres.

Basecamp

Onder ieders aandacht brengen wij nog een recente brief van CCJE,CCPE en CEPEJ. Daarin wordt onder meer gerefereerd aan gebruik van het platform Basecamp. Voor het gebruik van Basecamp geldt de volgende waarschuwing: wees voorzichtig met wat u deelt (woonadres, telefoonnummer etc.). Gebruik in ieder geval geen e-mailadres van de Rechtspraak.


Het Oekraïne-overlegteam,

Tamara Trotman, Ester de Rooij, Fatima Kadieva, Henk Naves en Marc Fierstra.

Scroll naar boven