Circulaire gewijzigde afspraken cao RM 2018-2020 ondertekend

3 juli 2020

Eind juni heeft de minister van Rechtsbescherming de tweede circulaire ondertekend over de inwerkingtreding en uitwerking van de afspraken uit de cao 2018-2020.
Op 16 juni publiceerden wij hier eerder over.

De circulaire bevat afspraken over loonbetaling bij ouderschapsverlof, de uitbreiding van de pikettoelage, de vergoeding aan rechters-plaatsvervangers voor deelname aan meervoudig raadkameroverleg zonder dat de zitting heeft plaatsgevonden, de afbouw van de mobiliteitstoelage en de beƫindiging van de PAS-regeling na de AOW-gerechtigde leeftijd. De publicatiedatum in de Staatscourant is nog niet bekend, maar zal zijn tussen 1 juli en 1 oktober 2020.

Heeft u hierover vragen neem dan contact op met uw afdeling Personeelszaken of uw leidinggevende.

Scroll naar boven