Cao-onderhandelingen weer gestart

11 april 2019

Afgelopen dinsdag zijn de cao-onderhandelingen na een lange schorsing hervat. Hoewel het lastig is om in deze fase inhoudelijk meer duidelijkheid te geven, wil het cao-team graag meegeven dat er over twee concrete onderwerpen is gesproken en dat daarop voortgang is geboekt. Komende week staat het volgende cao-overleg alweer op de planning en worden drie volgende thema’s opgepakt. Tevens is de ambitie uitgesproken om voor de zomer tot een onderhandelaarsakkoord te komen. Of dit gaat lukken hangt uiteraard af van het verdere verloop van de cao-onderhandelingen.

Het bestuur van de NVvR wil bij deze herstart graag haar waardering uitspreken voor de leden van het cao-team dat met volharding en bezieling deze gesprekken blijft voeren, ondanks de drukte van het primaire proces.

Scroll naar boven