Cao-onderhandelingen sector RM van start

15 september 2022

De NVvR is beroepsvereniging én vakbond. In die laatste hoedanigheid onderhandelen wij met het Ministerie van Justitie, de Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs Generaal over de arbeidsvoorwaarden van rechters en officieren van justitie. Het laatste Arbeidsvoorwaardenakkoord eindigde op 1 april 2022. Hoog tijd dus voor nieuwe afspraken. Na een eerdere regiebijeenkomst, zijn de cao-onderhandelingen tussen de NVvR en de werkgever (Minister, Raad en College) op maandag 5 september jl. officieel van start gegaan.

Op de voorlopige agenda staat uiteraard het percentage salarisverhoging en daarnaast onder meer (uitbetaling van) overwerk, de kwestie van het achterblijvend aantal senior functies bij het OM, de te lange termijn voor het aanvragen van verlof, en de verdere uitbreiding van de piketvergoeding voor rechters en officieren van justitie.

In de onlangs tot stand gekomen Cao Rijk 2022-2024 (die onder andere van toepassing is op gerechtsambtenaren) is – gerekend tot en met juni 2024 – een salarisverhoging van in totaal een kleine 8% overeengekomen. De loonparagraaf van de Cao Rijk is echter wat de NVvR betreft dit keer niet per definitie het uitgangspunt, gelet op de hoogte van de inflatie en de sinds de totstandkoming van de Cao Rijk optredende lastenverzwaring.

Scroll naar boven