Cao-onderhandelingen hervat

27 januari 2022

Na een korte onderbreking in verband met de feestdagen, zijn de cao-onderhandelingen op 13 januari jl. hervat. Over de uitbreiding van de piketregeling voor rechters en officieren van justitie en over het thema Veiligheid bestaat in beginsel overeenstemming.

Er wordt nog gesproken over de betekenis van het onderhandelaarsakkoord van de sector Rijk. Dat akkoord bevat een loonsverhoging van 2% per 1 juli 2021 en een eenmalige uitkering van €300,-. Verder is er een thuiswerkvergoeding afgesproken en bevat het akkoord onder meer afspraken over hybride werken. Deze afspraken gelden op dit moment nog niet voor de sector RM.

Er wordt nu gewerkt aan een het schriftelijk vastleggen van de afspraken. Daarna zullen wij onze klankbordgroep raadplegen en krijgt de besluitvorming een verder vervolg. Uiteraard informeren wij u nader zodra de onderhandelingen dit toelaten.

Scroll naar boven