Cao-onderhandelingen en PAS-regeling

6 december 2018

Op 11 december aanstaande starten de cao-onderhandelingen. De NVvR wil in ieder geval een serieuze loonontwikkeling bereiken en daarnaast een aantal rechtspositionele kwesties verbeteren. Het ministerie heeft ook een eerste verlanglijstje ingeleverd en daarop staat ook de PAS-regeling. 

Als vakbond hebben wij u de afgelopen jaren beloofd te waarschuwen wanneer de PAS-discussie actueel werd. Dat lijkt nu het geval. Het kan zijn dat er slechts technische wijzigingen gewenst worden, maar wij zijn er niet gerust op. De NVvR is niet van plan deze gewaardeerde regeling zomaar in te leveren. De PAS-regeling zorgt er immers voor dat oudere leden langer inzetbaar zijn, waardoor hun ervaring beschikbaar blijft voor de Nederlandse rechtspraak. En die ervaring is onmisbaar. Wij zullen het gesprek hierover stevig gaan voeren.

PAS-alert
De NVvR zal u uiteraard informeren als er nieuwe ontwikkelingen volgen. Wilt u direct op de hoogte gebracht worden? Meld u dan aan voor de speciale “PAS-alert”, door een mail te sturen naar p.brassinga@rechtspraak.nl o.v.v. PAS-alert.

Scroll naar boven