Cao-besprekingen opgeschort. Hoe nu verder?

9 januari 2023

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft op donderdagavond 8 december 2022 na zeven overlegrondes de besprekingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor de leden van de rechterlijke macht opgeschort. Volgens de NVvR wordt de rechterlijke macht inmiddels een onaantrekkelijke werkgever en kiest de werkgever, de minister voor Rechtsbescherming, voor een inzet waarbij leden van de rechterlijke macht er uiteindelijk onder de streep op achteruit gaan. Dit is voor de NVvR onbespreekbaar en onbegrijpelijk, vooral in een tijd waarin stijgende kosten leiden tot een aanzienlijk en oplopend koopkrachtverlies en de schaarste op de arbeidsmarkt toeneemt.

Wat is de kern van het conflict?

Het gaat erom de ontwikkeling te keren dat het beroep van magistraat geleidelijk aan steeds minder aantrekkelijk wordt. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de volgende factoren: een te hoge werkdruk als gevolg van structureel aanzienlijk overwerk, de veiligheid van togadragers is in het geding en het steeds langer van te voren moeten plannen van verlofdagen. Het cao-bod van de werkgever heeft geen ambitie hier iets aan te doen. Van serieuze compensatie van de hoge inflatie wil de werkgever evenmin weten. En als klap op de vuurpijl wil de werkgever de al 30 jaar verstrekte onkostenvergoeding grotendeels afschaffen, waardoor er netto onder de streep voor de rechter en officier minder overblijft. Dit alles is voor de NVvR reden geweest om het overleg op te schorten.

De rechtspraak en het OM worden onaantrekkelijke werkgevers

Wij constateren dat de rechtspraak en het OM door de veel te hoge werkdruk en de te geringe investeringen in hun mensen een onaantrekkelijke werkgever wordt. Structurele onderbezetting en werkdruk moeten nu worden aangepakt, maar in plaats daarvan houdt de werkgever het op toekomstbeloftes. De NVvR wil dat de structurele onderbezetting in deze cao wordt gecompenseerd en dat onze leden loon naar werken krijgen. Dat doet recht aan de inspanningen van onze leden én geeft een overheid een prikkel om haast te maken met verbeteringen. Op dit moment zien we al collega’s, zoals griffiers, vertrekken omdat zij elders meer betaald krijgen. De NVvR voorziet dat dit ook voor rechters en officieren gaat gelden en dat nieuwe collega’s moeilijker te vinden zullen zijn. Specifiek voor het OM geldt nog dat de afspraak dat 45% van de niet-leidinggevende officieren een seniorfunctie heeft, bij lange na niet wordt nagekomen. Zelfs het gesprek hierover is niet mogelijk gebleken, zodat de NVVR nu de mogelijkheid van arbitrage onderzoekt. Het is treurig dat de werkgever het zo ver laat komen.

Loonsverlaging is onbespreekbaar

In deze tijd van enorme krapte op de arbeidsmarkt verwachten wij van onze werkgever een actieve houding om problemen op te lossen. Dat ontbrak bij de cao-besprekingen helaas volledig. Dat uitte zich onder meer in het loonbod. De werkgever presenteerde een pakket dat nauwelijks iets met de inflatie of de kostenstijgingen deed, dat onder de streep een lagere loonstijging dan de cao Rijk inhield en voor een deel van de leden zelfs een feitelijke achteruitgang zou betekenen. Dat is voor het cao-team onbespreekbaar. Het is niet alleen een klap in het gezicht van de mensen die zich uit de naad werken, maar ook een verdere verslechtering op het gebied van de arbeidsmarkt. Wie maakt straks nog de overstap naar een werkplek met een structureel te hoge werkdruk, met groeiende zorgen over veiligheid en met torenhoge maatschappelijke verantwoordelijkheden?

Wat eisen we van de werkgever?

De NVvR gaat alleen weer om tafel wanneer de minister:
– concrete ambitie toont om de structurele onderbezetting op de parketten en gerechten op enigerlei wijze te compenseren in afwachting van de (in het vooruitzicht gestelde) uitbreiding van het aantal rechters en officieren;
– met een aanzienlijk beter loonbod komt, dat past bij deze economische tijden.

Wat gaat de NVvR nu doen?

Hoewel wij natuurlijk hopen dat minister Weerwind op zijn schreden terugkeert en tegemoet komt aan onze gerechtvaardigde eisen, moeten we er rekening mee houden dat dat niet het geval zal zijn.  In dat geval zullen wij laten zien dat het ons menens is. De voorbereidingen voor het houden van een landelijke actieweek zijn inmiddels ter hand genomen. Al op korte termijn zullen enkele lokale informatiebijeenkomsten plaatsvinden, om te beginnen bij drie gerechten/parketten.

Bent u ook geïnteresseerd om een bijeenkomst in uw parket of gerecht te houden waar cao-team en bestuur met u en uw collega’s in gesprek gaan? Stuur dan een e-mail naar cao@nvvr.org. Wilt u meedenken of -doen? Wij nemen graag contact met u op na een mailtje aan eerdergenoemd adres.

Scroll naar boven