Bijeenkomst over positie en inschaling assistent-officieren

9 oktober 2019

Op 15 oktober zal het College zijn (voorgenomen) besluit nemen over de positie en inschaling van de assistent-officieren. De NVvR wil snel daarna namens de assistent-officieren formeel reageren op het besluit. Hiervoor organiseert de NVvR een speciale bijeenkomst op vrijdagmiddag 1 november op het verenigingsbureau van de NVvR (alleen voor leden). Dan wordt het advies van de werkgroep en het besluit van het College besproken.

Assistent-officieren die lid zijn van de NVvR hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wie daarnaast graag aanwezig wil zijn en lid is, kan zich aanmelden via Patty Brassinga (p.brassinga@rechtspraak.nl).

 

Scroll naar boven