Bezuinigen op rechtspraak kan niet zonder problemen

17 mei 2018

Onlangs bleek dat de rechtspraak fors moet gaan bezuinigen. De minister heeft in het AO Rechtspraak aangegeven dat het uitblijven van de zogeheten inverdienvoordelen van het Programma KEI door de rechtspraak zelf opgevangen moeten worden. Dat betekent dat de rechtspraak gehouden wordt aan de Rijksbrede bezuinigingsronde van 8,9% en daarmee tientallen miljoenen betekenen. De NVvR is altijd kritisch geweest over het alvast inboeken van deze “gouden bergen”, maar hoopt nu dat de Raad voor de rechtspraak aan de politiek duidelijk maakt dat verder bezuinigen onmogelijk is zonder de rechtszoekenden tekort te doen.

De NVvR begrijpt dat het wat wrang is als de rechtspraak door een intern mislukt project niet aan de toenmalige bezuinigingstaakstelling gehouden zou worden. Waarom zou de zittende magistratuur de dans ontspringen wanneer de gehele overheid wel heeft moeten bezuinigen, zoals bij het Openbaar Ministerie gebeurd is. Er valt echter met geen mogelijkheid meer te bezuinigen op de rechtspraak zonder dat burgers en bedrijven, en zelfs de overheid als grootgebruiker van de diensten van de rechterlijke macht, dat gaan merken. Zeker in een tijd waarin er al gekampt wordt met te hoge werkdruk over de gehele linie, te weinig collega’s en nu KEI stagneert.

De NVvR roept daarom de Raad voor de rechtspraak op om zich te verzetten tegen de aangezegde bezuinigingen. Alle reserves van de rechtspraak zijn uitgeput en er is een structurele negatieve begroting. Ook moet er juist ge├»nvesteerd worden in behoud van kwaliteit en in het aantrekken van tal van nieuwe collega’s. Daarnaast zal de benodigde digitalisering hoe dan ook verdere investeringen vergen.

Het bestuur van de NVvR zal dit binnenkort in de besprekingen met de Raad voor de rechtspraak agenderen. De NVvR vertrouwt er overigens op dat de Raad voor de rechtspraak deze feiten onderschrijft en de politiek hiervan gaat overtuigen. Dat is immers precies waarvoor de Raad in 2002 is opgericht.

Scroll naar boven