Bezorgdheid om reactie Polen op ultimatum Europese Commissie

3 september 2021

Op 16 augustus verliep het door de Europese Commissie gestelde ultimatum aan Polen over de uitvoering van de uitspraak van het CJEU (Europese Gerechtshof in Luxemburg), op straffe van financiële sancties. In een reactie per brief liet Polen weten de Disciplinaire Kamers te gaan ontmantelen. De aanvankelijke opluchting sloeg internationaal en ook in Nederland echter al snel om in bezorgdheid. Ook de NVvR is niet gerust op de Poolse reactie.

De tekst van de brief van de Poolse overheid is niet vrijgegeven, maar uit berichten van zowel het Poolse onafhankelijke nieuwskanaal “Notes from Poland” als onze zusterorganisatie Iustitia Poland bleek dat de werkzaamheden van de Disciplinaire Kamers slechts voorlopig worden opgeschort en dat alle lopende zaken gewoon worden afgedaan. Alle gegeven beslissingen van die Disciplinaire Kamers en de daarop volgende vervolgingen van Poolse rechters zullen als rechtsgeldig worden beschouwd. Rechters als Pawel Juszczyszyn, Waldemar Zurek, Igor Tuleya en anderen blijven ontdaan van hun immuniteit en mogen nog steeds niet werken. Ook gaan de hervormingen van de Poolse rechtspraak gewoon door, zonder dat Polen iets zegt over het feit dat de benoemingsprocedures van rechters via de NEO KRS (Poolse Raad voor de Rechtspraak) volgens het EVHRM niet op orde zijn en deze rechters niet kunnen worden gezien als onafhankelijke en onpartijdige rechters. Daarbij blijft Polen op het standpunt staan dat haar Grondwet boven het Europese Recht gaat, zodat de het Poolse Constitutionele Tribunaal het recht heeft uitspraken van het CJEU terzijde te leggen.

De NVvR ondersteunt Iustitia in haar mening dat deze reactie van Polen volstrekt onvoldoende is en roept de Europese organen op om zo snel mogelijk met maatregelen te komen om te zorgen dat Polen daadwerkelijk voldoet aan de uitspraken van het CJEU van 14 en 15 juli 2021.

Gerelateerde berichtgeving:

Persbureau Reuters (17 augustus 2021)

NOS (17 augusus 2021)

NOS Journaal (30 augustus 2021, kijk vanaf 16.28 min)

Rule of Law Festival

Op 17 en 18 september 2021 organiseert de Universiteit Groningen een Rule of Law Festival.

Dit festival wordt zowel online als fysiek gehouden in samenwerking met Meijers Committee, Nexus Student Association, NGIZ – Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken, ELSA, Amnesty International en Netherlands Helsinki Committee. Hiermee wordt geld opgehaald voor de onafhankelijke Poolse krant OKO.press, die om zijn berichtgeving regelmatig door de Poolse regering wordt aangeklaagd, in een poging de krant te dwingen zich minder kritisch uit te laten. Spreker is o.a. rechter Igor Tuleya, die eerder door de Poolse regering is ontdaan van zijn immuniteit en op non-actief is gesteld.

Belangstelling voor het Rule of Law Festival? Dan is aanmelden hier mogelijk.

Scroll naar boven