Bewijsstukken inleveren t.b.v. IKAP-doel

6 april 2017

Van diverse leden ontvangen wij berichten dat zij voor een compleet afgeronde IKAP-aanvraag over 2016 alsnog bewijsstukken moeten leveren. In dit bericht vindt u de benodigde informatie hierover.

Leden van de NVvR kunnen hun contributie aanwijzen als IKAP-doel. Het aanwijzen als IKAP-doel levert een fiscaal voordeel op dat kan oplopen tot maximaal 52% van het contributiebedrag. De verrekening van de IKAP gaat via de loonadministratie en niet via de NVvR.

Voor de volledigheid de volgorde van de IKAP-aanvraag: u betaalt eerst de volledige contributie aan de NVvR. Daarna kunt u de IKAP-aanvraag doen. De verwerkingstijd van een IKAP-aanvraag is twee maanden.

Bij de IKAP-aanvraag dient u de volgende bewijsstukken te overleggen:
1.De factuur van uw contributie 2016
2.Een bankafschrift waaruit de afschrijving van uw contributie blijkt.

Het eerste bewijsstuk, de factuur, heeft u in 2016 reeds ontvangen. Een kopie hiervan kunt u aanvragen via het verenigingsbureau: (088) 36 11 300.

Voor het bankafschrift moet u zelf zorgdragen. Meestal is een schermprintje voldoende.
 

Scroll naar boven