Bestuurlijk overleg NVvR en Raad voor de rechtspraak

1 december 2022

Op 29 november spraken de besturen van de NVvR en de Raad voor de rechtspraak met elkaar tijdens hun kwartaaloverleg. Op de agenda stonden onder meer enkele actualiteiten en de stand van zaken betreffende de cao en de financiële ontwikkelingen van de rechtspraak.

Tijdens het overleg kwam onder meer het onderzoek van het CBS over uithuisplaatsingen aan de orde, waarin onderbouwd wordt weerlegd dat deze niet zomaar mogen worden gerelateerd aan de toeslagenaffaire. De beeldvorming kantelt hierbij, waarbij ook de Kamer afstand heeft genomen van de term “staatsontvoeringen”. Daarnaast is aangekondigd dat de ledenraad van de NVvR binnenkort spreekt over het nieuwe voorstel over de 70+ regeling.

Het bestuur gaf vervolgens op hoofdlijnen de stand van zaken weer waarin de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de leden van de rechterlijke macht zich bevinden. Tot slot is ingegaan op de financiële vooruitblik voor de rechtspraak en de zorgen over de positie op de arbeidsmarkt.

Scroll naar boven