Bespreking visitatierapport gerechten

23 april 2019

De visitatiecommissie gerechten signaleert grote
betrokkenheid van mensen die in de rechtspraak werkzaam zijn, maar beschrijft
ook knelpunten. De commissie roept rechters op collectief en individueel
verantwoordelijkheid te nemen om de rechtspraak bij de tijd en maatschappelijk
effectief te laten zijn.

In samenwerking met Hiil organiseert de NVvR twee
bijeenkomsten om over de uitkomsten van het visitatierapport van gedachten te
wisselen. De eerst komende bijeenkomst is op dinsdag 14 mei om 16.00.

Locatie: Hiil,
Fluwelen Burgwal 58, Den Haag.

Het is voor ons als vereniging belangrijk uw stem te horen over
een toekomst die ons allemaal aangaat. Meldt u daarom aan en kom op 14 mei naar
Den Haag. Via deze link kunt u zich aanmelden 

Scroll naar boven